2018-01-06

تماس با ما

تماس با اینتلیکو

  پست الکترونیکی : [email protected]

آدرس دفتر:     تهران٬ خیابان جمالزاده شمالی٬ شماره 110

آدرس کارگاه و آزمایشگاه:   قزوین٬ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین٬ مرکز رشد واحد های فناور٬ شرکت توسعه فناوری واپایش هوشمند

شماره تماس:               09123838610

                               02833901281

 @ تلگرام سوالات تخصصی

 @ تلگرام سوالات فروش

                                 @تلگرام سوالات پشتیبانی

آدرش کارگاه :

برای ارسال پست الکترونیکی می توانید از فرم زیر استفاده نمایید.