تپ فشار

تپ فشار در پدیده های فشار محور می تواند مفید باشد ولی فقط برای نیروهای عادی وارد بر بدنه استفاده شود و  همچنین می تواند در اندازه گیری های ثابت و غیر ثابت استفاده شوند.

برای اندازه گیری فشار ،لوله هایی بلند و نازک،تپ هارا به مبدل فشار که بیرون مدل قرار گرفته اند وصل می کند. مبدل فشار تفاوت اندازه فشار بین لوله ها و فشار مرجع را اندازه گیری می کند. مبدل های معمولی فشار را در جزء کوچک با استفاده از گیج فشار الکترونیکی اندازه گیری می کنند.به طور میانگین فشار ثابت یا فشار غیر ثابت (متغیر با زمان )بسته به ظرفیت های مبدل بست می آیند.

 

اندازه گیری

شکل1

 

شکل 2-لوله فولادی: قطر داخلی =0.4 میلیمتر، قطر خارجی=0.6 میلیمتر، لوله سیلیکونی: قطر داخلی =0.6 میلیمتر، قطر خارجی =1 میلیمتر

شکل 2-لوله فولادی: قطر داخلی =0.4 میلیمتر، قطر خارجی=0.6 میلیمتر، لوله سیلیکونی: قطر داخلی =0.6 میلیمتر، قطر خارجی =1 میلیمتر

 

در تپ های سطح شکل بالا زاویه دریل کردن باید به دقت محاسبه شود .

برای مثال در مدل تیغه به دلیل اینکه جریان مماس در این قسمت می باشد باید عمود بر سطح دریل شود.

همچنین فاصله بین سوراخ ها و مبدل به منظور کاهش پاسخ زمانی باید به حداقل برسد.

فناوری جدید در نصب تپ های فشار :

در فرایند نصب کلاسیک تپ های فشار در مدل شامل بخش های جدا شدنی می شد.

در فرابند جدید لوله های فشار را در طول هسته میله ای ماشینی بخش مورد نظر ()قرار می دهند،که با تپ های فشار باید تجهیز شود. این هسته تجهیز شده با یک منبع الکتریکی مسی پر می شود، و با بقیه اجزا مدل به شکل مناسب سر هم می شود.که در نتیجه مدل دارای لوله های فشار یک پارچه می شود.

فیلم حساس به فشار

تکنولوژی:

فیلم حساس به فشار از فناوری نسبتا بصری استفاده می کند.

این فیلم از یک لایه رنگ  میکرو در محفظه قرار گرفته شده و یک لایه ایجاد کننده رنگ تشکیل شده است.

زمانی که فشار از  یک فشار معین از قبل تعریف شده فراتر می رود این میکرو کپسول ها شکسته و با لایه رنگی مجاور خود واکنش نشان می دهند.

که به آن تکنولوژی کنترل ذرات (psp) گفته می شود.

نتایج کار یک رنگ است ولی طیف آن رنگ نشان دهنده ی سطح فشار  می باشد .

در عمل دو نوع فیلم وجود دارد :

1-نوع یک ورقه  2- نوع دو  ورقه .محدوده اندازه گیری این فیلم ها در شکل زیر خلاصه شده

شکل 3

انواع فیلم ها :

شکل 4–تحت فشار میکروکپسول ها شکسته و با لایه رنگی پایین خود واکنش می دهند.

 

شکل 5

دو نوع آزمایش ممکن است با این فیلم های حساس انجام شود.نوع اول اندازه گیری فشار موقتی (لحظه ای ) و همچنین فشار ممتد.برای هر دو نوع فشار جدول تبدیل ارائه شده است که شکل زیر برای فشار لحظه ای می باشد.در فشار لحظه ای،فشار باید به تدریج در طی 5 ثانیه به بیشترین خوذ برسد و 5 ثانیه دیگر در بیشترین فشار خود بماند و سپس به تدریج کاهش یابد.در اندازه گیری فشار ممتد،فشار باید به تدریج طی مدت دو دقیقه به بیشترین حالت خود برسد و سپس دو دقیق دیگر در آن حالت بماند و سپس به تدریج کاهش یابد.در شکل زیر تعدادی منحنی ازمایش شده را می بینید:

شکل 6

این فیلم ها در :

  • اتوموبیل (تعادل واشر)
  • تولید ال سی دی
  • نیمه هادی ها
  • فشار سنج هیبرید چاپگر

استفاده می شوند.

شکل 7-میزان پراکندگی طیف رنگ با فشار وارده رابطه مستقیم دارد

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *