سنسور های بکار رفته در ماهواره

بطور کلی سنسور های بکار رفته در ماهواره که به سنسور های راه دور معروف می باشند از دو نوع اصلی تشکیل شده اند: فعال و غیر فعال.

سنسورهای فعال منبع انرژی خود را از روشنایی اجسامی که مشاهده می کنند  تامین می کنند.

یک سنسور فعال  تابش را در جهت هدف مورد بررسی قرار می دهد سپس سنسور اشعه ای را که منعکس شده یا برگشت یافته از هدف باشد را شناسایی و اندازه گیری می کند.

از طرف دیگر  سنسورهای غیرفعال  انرزی طبیعی (پرتویی) را که توسط جسم یا صحنه ای که مشاهده می شود را ساطع می کنند یا منعکس می کنند و  تشخیص می دهند.

نور خورشید منعکس شده  رایج ترین  منبع تابش اندازه گیری شده توسط سنسورهای غیر فعال است.

سنسور های فعال:

از سنسور های بکار رفته در ماهواره میتوان به سنسور های فعال اشاره کرد که اکثر در بخش مایکروویو و طیف الکترومغناطیسی کار می کنند که باعث می شود آنها در اکثر شرایط بتوانند در جو نفوذ کنند.

یک تکنیک فعال هدف را از هر انتهای یک خط شناخته شده مشاهده می کند.

تغییر در جهت نمای ظاهری(اختلاف منظر) مربوط به فاصله مطلق بین ساز و هدف است.

ارتفاع سنج لیزری :

 برای اندازه گیری ارتفاع سکو(فضاپیما یا هواپیما ) LIDAR ابزاری است که ازسنسور بالاتر از سطح استفاده می کند.

ارتفاع سکو با توجه به میانگین سطح زمین برای تعیین توپوگرافی سطح زیرین استفاده می شود.

سنسور های بکار رفته در ماهواره

LIDR :

یک سنسور تشخیص نور و دامنه دار که از لیزر(تقویت نور با انتشار تابش تحریک شده) استفاده می کند تا یک پالس نور و گیرنده با ردیاب های حساس برای اندازه گیری نور پشتی یا منعکس شده انتقال دهد.

سنسور های بکار رفته در ماهواره

رادار :

یک سنسور فعال و ردیابی رادیویی فعال که منبع انرزی الکتریکی مغناطیسی خود را فراهم می کند.

یک سنسور فعال رادار اعم از هوا یا فضا  تابش مایکروویو را در یک سری پالس از آنتن ساطع می کند.

هنگامی که انرزی به هدف می رسد   مقداری از انرزی به سمت سنسور باز می گردد.

این پرتوی مایکروویو پشت پرده شناسایی اندازه گیری و زمان بندی می شود.زمان لازم برای انرزی برای صفر به هدف و بازگشت به سنسور   مسافت یا دامنه آن را به هدف تعیین می کند.

با ثبت دامنه و بزرگی انرزی منعکس شده از کلیه اهداف با گذر سیستم  می توان تصویری دوبعدی از سطح تولید کرد.

Ranging Instrument :

وسیله ای که فاصله بین ساز و یک هدف را اندازه گیری می کند.رادارها و ارتفاع سنج ها با تعیین زمان یک پالس منتقل شده (مایکروویو یا نور) کار می کنند تا از یک هدف منعکس شده و به ابزار برگردند.

روش دیگراستفاده از دستگاه های مایکروویو یکسان در یک جفت سکو می باشد.

سیگنال ها از هر ساز به وسیله دیگر منتقل می شوند  و با فاصله بین دوفاز تعیین شده از تفاوت  بین فاز سیگنال دریافتی و فاز منتقل شده(مرجع) ارتباط دارند .

سنسور های بکار رفته در ماهواره

این ها نمونه هایی از تکنیک های فعال هستند:

Scatterometer :

یک رادار مایکروویو با فرکانس بالا که به طور خاص برای اندازه گیری تابش طراحی شده است.

می توان از اندازه گیری اشعه پشتی پراکنده در منطقه طیفی مایکروویو برای استخراج نقشه سرعت و جهت باد سطحی استفاده کرد.

سنسور های بکار رفته در ماهواره

sounder :

ابزاری که توزیع عمودی بارش وسایر خوصیات جوی مانند دما  رطوبت  و ترکیب ابر را اندازه گیری می کند.

سنسور های غیرفعال :

سنسور های غیرفعال شامل انواع مختلف رادیومتر و طیف سنج است.

بیشتر سیستم های غیرفعال مورد استفاده در برنامه های سنجش از دور در قسمت مرئی مادون قرمز حرارتی و مایکروویو طیف الکترو مغناطیسی کار می کنند.

سنسورهای از راه دور غیرفعال شامل موارد زیر است:

شتاب سنج :

ابزاری است که شتاب (اندازه گیری سرعت در واحد زمان ) را اندازه گیری می کند.

دو نوع شتاب سنج کلی وجود دارد:

یکی شتاب های ترجمه را اندازه گیری می کند(تغییر در حرکات خطی در یک یا چند بعد )

و دیگری شتاب های زاویه ای را اندازه می گیرد (تغییر در سرعت چرخش در هر واحد زمان ).

Imaging radiometer :

رادیومتری که قابلیت اسکن برای تهیه آرایه دوبعدی پیکسل را دارد که ممکن است تصویری از آن تولید شود.

اسکن را می توان به صورت مکانیکی یا الکترونیکی با استفاده از آرایه ای از آشکارساز ها انجام داد.

Imaging radiometer

Radiometer :

ابزاری که بطور کمی شدت تابش الکترومغناطیسی را در بعضی از باندهای درون طیف اندازه گیری می کند. معمولا  یک رادیومتر با بخشی از طیفی که آن را پوشش می دهد  شناسایی می شود.

به عنوان مثال قابل مشاهده مادون قرمز یا ماکروویو.

صداگذار :

ابزاری که توزیع عمودی پارامتری های جوی مانند  دما  فشار و ترکیب را از اطلاعات چند قطبی اندازه گیری می کند.

طیف سنج :

وسیله ای که برای شناسایی  اندازه گیری و تجزیه و تحلیل محتوای طیفی اشعه الکترومغناطیسی حادثه طراحی شده است.

طیف سنج های تصویر برداری معمولی از توری یا منشوری برای پراکندگی اشعه برای تبعیض طیفی استفاده می کنند.

منابع :

Soil moisture from operational meteorological satellites

Attitude determination for small satellites with infrared earth horizon sensors

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *