لومینافر

مقدمه فوتولومینسانس انتشار نور از هر نوع ماده است که بر اثر جذب انرژی نور و برانگیخته شدن اکترونی، اتفاق … ادامه خواندن لومینافرادامه مطلب