حال که در بخش گذشته با مدارات کنترل آشنا شدیم ، اکنون به شناخت مدارات فرمان و قدرت می پردازیم .
مدارهای کنترل و راه اندازی ازدو قسمت عمده تقسیم می شوند:

مدار قدرت :مدار قدرت مداری است که جریان اصلی مصرف کننده از آن عبورمی کند.

مدار فرمان : این مدار هیچ رابطه ای با مدار قدرت ندارد و به وسیله این مدار، فرمان الکتریکی توسط وسایل فرمان دهنده به بوبین کنتاکتور می رسد و کنتاکتور را به حالت قطع یا وصل می برد.

وسایل کنترل و راه اندازی را در تابلوها یکبار دیگر مرور می کنیم :

کنتاکتور- شستی استاپ و استارت – لامپ سیگنال – رله حرارتی یا بی متال – تایمر-
سنسورها – رله ها – سوییچ ها و ….

مدار قدرت:

در شکل روبرو مدار قدرتموتور سه فاز را مشاهده میکنید.

f1نشان دهنده سه فیوز است که در هر. فاز قرار گرفته است.

k1mتیغه هایکنتاکتور را نشان میدهد وf2بی متالاست.

نوع فیوز_کنتاکتور و بی متال بر اساسقدرت موتور تعیین می شود.

 

مدار فرمان :

در طراحی مدار فرمان ، یکفاز را برای این مدار میگیریم.

تیغه ۹۵_۹۶بی متال است که به ازای هرموتور یک بی متال در نظر می گیریم.

بعد از بی متال شستی استپ آمدهاست.ماهیت این شستی تیغه بسته است{کنتاکت بسته} و با فشار دادن تیغه باز میشود.

بعد از شستی استپ ، شستی استارت می آیدکه تیغه باز است و با فشردن تیغه بسته میشود.

بعد از شستی استارت ، واردA1کنتاکتورمی شویم وA2کنتاکتور به نول وصل میشود.

فیوز مدار فرمان هم معمولا بین ۲ تا۱۰آمپر می باشد.

حال به بیان چند مثال ساده می پردازیم  :

مثال اول مداری طراحی کنید که از یک نقطه استپ و از دو نقطه استارت شود

 

soشستی استپ و s1 وs2شستی های استارت هستند. و۱۳ و ۱۴ هم تیغه های نگه دارنده کنتاکتور می باشد.

مثال دوم : طراحی مدار فرمان و قدرت برای راه اندازی موتور آسنکرون رتور قفسی به صورت ستاره – مثلث :

 

با فشردنs2مدار به صورت ستاره شروع به کار می کند و با فشردنs3در صورتی که مدار ستارهفعال باشد، ستاره قطع شده و مدار در حالت مثلث قرار می گیرد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *