نمایش و کنترل دما با استفاده از نرم افزار LabVIEW

هدف: هدف طراحی سیستم نمایش دما و همچنین کنترل دما است. سیستمی که طراحی شده ، دارای یک سخت افزار … ادامه خواندن نمایش و کنترل دما با استفاده از نرم افزار LabVIEWادامه مطلب