عدم قطعیت در اندازه گیری و روش محاسبه آن

عدم قطعیت (Uncertainty) به معنی تردید در خصوص اعتبار نتیجه است. عدم قطعیت اندازه گیری به ما اطلاعاتی درباره کیفیت اندازه گیري ارائه می دهند. عدم‌قطعیت اندازه‌گیری تردیدی است که همواره در مورد نتیجه یک اندازه‌گیری وجود دارد. هنگامی که نتیجه اندازه گیري یک کمیت فیزیکی گزارش می شود، الزامی است که بعضی اشارات کمی اطلاعت بیشتر دربارهعدم قطعیت در اندازه گیری و روش محاسبه آن[…]

نویز منبع تغذیه و راه های کاهش آن

کاهش نویز از مسایل مهمی ایست  که امروزه باید به آن توجه کرد. یک منبع تغذیه‌ دقیق و با نویز کم هنگام بررسی و تحلیل و تست مدارات الکترونیک اهمیت بسیار زیادی دارد پس  کاهش نویز منابع در مدار نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. اما در ابتدا باید با منبع تغذیه و انواع و کاربرد اطلاعت بیشتر دربارهنویز منبع تغذیه و راه های کاهش آن[…]

روش های اندازه گیری فشار بارومتریک و فشار خلا

روش های اندازه گیری فشار بارومتریک و فشار خلا فشار بارومتریک فشار هوا، که فشار بارومتریک نیز نامیده می شود، فشار داخل فضای زمین  است.  فشار بارومتریک نیروی اعمال شده توسط جو در یک نقطه داده شده است. فشار بارومتریک به عنوان “وزن هوا” شناخته می شود. ATM واحد فشار است که به عنوان 1013.25 اطلاعت بیشتر دربارهروش های اندازه گیری فشار بارومتریک و فشار خلا[…]

مقایسه سنسور های شتاب MEMS ، پیزو و ژئوفون

مقایسه سنسور های شتاب  MEMS ، پیزو و ژئوفون روش های اندازه گیری شتاب اندازه گیری شتاب به موارد زیر تقسیم میشود:  ارتعاش : به جسمی که در محدوده یک وضعیت متعادل نوسان کند گفته میشود که ارتعاش دارد. ارتعاش یا لرزش را می توان در حمل و نقل، جو زمین، و محیطهای صنعتی یافت. اطلاعت بیشتر دربارهمقایسه سنسور های شتاب MEMS ، پیزو و ژئوفون[…]

نویز الکترومغناطیسی و راه های کاهش آن

در این مقاله به آشنایی با نویز الکترومغناطیسی و بررسی چگونگی کاهش آن در سیستم ها می پردازیم.در مقاله  نویز الکتریکی  دانستیم که نویز چیست و چه اهمیتی دارد اکنون با نویز الکترومغناطیسی و نحوه به وجود آمدن آن آشنا میشویم.   نویز الکترومغناطیسی چیست و از کجا می آید؟ از تداخل حاصل از القای اطلاعت بیشتر دربارهنویز الکترومغناطیسی و راه های کاهش آن[…]

کاهش نویز

نویز الکتریکی و روش های کاهش آن

نویز از مشکلات عمده ای است که دستگاه های الکترونیکی با آن مواجه هستند. نویز در حال حاضر که انواع وسایل الکتریکی،الکترونیکی و مکانیکی در فضای کوچکی در کنار یکدیگر مشغول به کار هستند. استفاده ی گسترده ازاین سیستم ها در نزدیکی و کنار هم باعث ایجاد پدیده  نویز  می شود.  که نتیجه آن عدم اطلاعت بیشتر دربارهنویز الکتریکی و روش های کاهش آن[…]

اسیلوسکوپ های دیجیتال و دیتالاگر ها و مقایسه آنها

اسیلوسکوپ های دیجیتال و دیتالاگر ها و مقایسه آنها Digital oscilloscope and Data loggers در این مقاله به شرح مقایسه اسیلوسکوپ های دیجیتال و دیتالاگر ها پرداختیم . برای مقایسه هر چه دقیقتر ابتدا به تعریف آنها و ویژگی هایشان  به تنهایی اشاره کردیم . اسیلوسکوپ های دیجیتال (DSO) اسیلوسکوپ دیجیتال یک دستگاه الکترونیکی پیچیده اطلاعت بیشتر دربارهاسیلوسکوپ های دیجیتال و دیتالاگر ها و مقایسه آنها[…]

نقش دیتالاگر در فاصله سنج

دیتالاگر   ثبت‌کننده داده یا دیتالاگر یا داده بردار (Data Logger) وسیله‌ای الکترونیکی است که داده‌هایی را که به وسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه یا ابزار و حسگر خارجی تأمین می‌شوند را در طول زمان یا در رابطه با مکان ذخیره می‌کند. اکثر دیتالاگرها (اما نه همه آنها) بر پایه یک پردازنده رقمی (یا اطلاعت بیشتر دربارهنقش دیتالاگر در فاصله سنج[…]