خرید DAQ

خرید Data Aquisition به اختصار DAQ
ساخت فروش تولید DAQ مناسب سنسور

نمونه بردار دیتا (DAQ) با تعداد بیت (دقت) و سرعت داده برداری مختلف برای اندازه گیری سنسور های دما،
فشار، مغناطیس، باد، گرما، خمش، سنسور کرنش، صدا، وزن، شتاب، رطوبت، امواج آب،سنسور لرزش،
ارتعاش، نویز، تصویر، سنسور پزشکی، سنسورهای فلو مدیکال، فلو، دبی عبوری، حرارتی دراگری، اختلاف
فشاری همیلتون، اختلاف فشاری دراگری، سنسور اکسیژن و … است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه راهنمایی خرید DAQ مرجعه فرمایید.

نمایش 12 نتیحه