توان مصرفی لوازم منزل

اهمیت توان دستگاه‌ های متفاوت برقی دارای توان مصرفی متفاوتی هستند ، که از آن با عنوان مصرف دستگاه نیز یاد می شود . آگاهی از مصرف برق لوازم باعث میشود که بتوانیم بهتر از آن‌ها در کاهش مصرف برق بکار ببریم . هر گاه بخواهیم از منابع تغذیه یا پنل های انرژِی خورشیدی استفاده اطلاعت بیشتر دربارهتوان مصرفی لوازم منزل[…]

نحوه ارسال اطلاعات مصرف لوازم منزل به شبکه اطلاعاتی شهر

مقدمه میزان برق مصرفی لوازم مختلف با یکدیگر کاملا متفاوت است و از سه پارامتر مهم توان ، ولتاژ و انرژی تبعیت می کند .برای محاسبه این مقادیر و ارسال آن به شبکه شهری نیازمند مجموعه ی دقیقی از پروتکل ها هستیم . پارامتر های مهم تری همچون زمان بی باری یا پر باری دخیل اطلاعت بیشتر دربارهنحوه ارسال اطلاعات مصرف لوازم منزل به شبکه اطلاعاتی شهر[…]