دیتالاگر های مناسب برای رطوبت خاک

دیتالاگر های مناسب برای رطوبت خاک   دیتالاگر یا ثبت کننده دیتا وسیله‌ای الکترونیکی است که داده‌هایی را که به وسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه یا ابزار و حسگر خارجی تامین می‌شوند را در طول زمان یا در رابطه با مکان ذخیره می‌کند. آنها عموماً کوچک و قابل حمل بوده و به وسیله باتری اطلاعت بیشتر دربارهدیتالاگر های مناسب برای رطوبت خاک[…]