کالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما

مقدمه ای بر کالیبراسیون اندازه گیری دما یکی از متداول ترین اندازه گیری ها در صنعت فرآیند است. هر حلقه اندازه گیری دما به عنوان اولین جزء حلقه، دارای یک سنسور دما است. بنابراین ، همه چیز با یک سنسور دما شروع می شود. سنسور دما نقش مهمی در صحت کل حلقه اندازه گیری دما اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما[…]

usb-9162_ni-9234_m

مبدل آنالوگ به دیجیتال دستگاه نمونه بردار  سیستم نمونه بردار  DAQ سنسور دما

خرید مبدل آنالوگ به دیجیتال کلیک کنید دستگاه نمونه بردار سیستم نمونه بردار DAQ سنسور دما مبدل آنالوگ به دیجیتال یا سیستم نمونه بردار ، DAQ امروزه بخش جدا نشدنی از یک تحقیق علمی در محیط آزمایشگاه است. دلیل آن هم نیاز محاسبات عددی به داده های جمع آوری شده واقعی از محیط  آزمایش است. یک دستگاه اطلاعت بیشتر دربارهمبدل آنالوگ به دیجیتال دستگاه نمونه بردار  سیستم نمونه بردار  DAQ سنسور دما[…]