شیر برقی قابل تنظیم

شیر برقی قابل تنظیم شیر صنعتی  ( Valve ) وسیله‌ای است که برای قطع و وصل جریان سیال‌ها در خط لوله‌ها و شبکه‌های لوله‌کشی و محیط‌های صنعتی به کار می‌رود همچنین از شیر برقی موتوری به منظور کنترل جریان(دبی)، سطح و یا دیگر فرایندهای صنعتی در یک حلقه کنترل اتوماتیک به کار می روند.همچنین این شیرهای اطلاعت بیشتر دربارهشیر برقی قابل تنظیم[…]