طراحی فیلتر آنتی اِلیاسینگ آنالوگ

الیاسینگ چیست؟ آیا تا به حال به حرکت رو به عقب چرخ های ماشین که درحال حرکت به جلو هستند دقت کرده اید؟ یک دوربین فیلمبرداری تنها می تواند تعداد محدودی از فریم ها را در ثانیه ضبط کند. هر فریم می تواند چرخ ها را در یک موقعیت متفاوت ثبت کند، بنابراین بسته به اطلاعت بیشتر دربارهطراحی فیلتر آنتی اِلیاسینگ آنالوگ[…]