انواع موتور های استفاده شده در رباتیک صنعتی

موتور الکتریکی نوعی ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند. موتورها بخش مهمی از ربات ها و اکثر تجهیزات اطراف ما را تشکیل می دهند بنابراین ضروری است که به صورت کامل با این اجزای مهم آشنا شویم.موتور های الکتریکی به دو دسته مجزا تقسیم می شوند: موتورac موتورdc موتورهای اطلاعت بیشتر دربارهانواع موتور های استفاده شده در رباتیک صنعتی[…]