موتور خطی

مقدمه: موتور الکتریکی نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند.اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستند ... ادامه مطلب