سیستم كنترل هوشمند موتورخانه ( پمپ آب خانگی )

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه (پمپ آب خانگی)   سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، سامانه ای است که از طریق آن تجهیزات داخل موتورخانه با توجه به نیاز حرارتی داخل ساختمان به کارگرفته می شوند.   تشخیص این نیاز از طریق سنسورهای داخل و خارج ساختمان و با توجه به شرایط محیطی توسط سیستم هوشمند انجام می اطلاعت بیشتر دربارهسیستم كنترل هوشمند موتورخانه ( پمپ آب خانگی )[…]