کالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما

مقدمه ای بر کالیبراسیون اندازه گیری دما یکی از متداول ترین اندازه گیری ها در صنعت فرآیند است. هر حلقه اندازه گیری دما به عنوان اولین جزء حلقه، دارای یک سنسور دما است. بنابراین ، همه چیز با یک سنسور دما شروع می شود. سنسور دما نقش مهمی در صحت کل حلقه اندازه گیری دما اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما[…]

کالیبراسیون سنسور رطوبت

آموزش روش بررسی و کالیبره کردن یک سنسور هدف این مقاله ساختنی ، آموزش دادن بررسی دقت سنسور رطوبت است . سنسور های رطوبت در هر مکانی یافت می شوند و با داشتن انواع و قیمت های گوناگون کاربرد های مختلفی دارند. در کار کردن با این سنسور ها اغلب در ابتدا دیتاشیتآنها بررسی می اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون سنسور رطوبت[…]

کالیبراسیون طول

مفهوم کالیبراسیون به معنای قطر داخلی لوله تفنگ یا قطر خارجی گلوله یا فشنگ می باشد که در فارسی به آن برسنجیدن می گویند. به بیانی ساده تر کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک وسیله اندازه گیری با یک مرجع استاندارد که در رده و درستی بالاتر قرار دارد. هدف از کالیبراسیون تعیین خطای وسیله اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون طول[…]

کالیبراسیون جرم

هرچند در فیزیک مقدار مقاومت یا مقدار اینرسی هر ماده در برابر نیروی وارد بر آن را جرم ماده می‌گویند ولی در کاربردهای صنعتی مقدار ماده هر جسمی را جرم آن ماده می‌گویند . جرم اجسام با وسیله توزین و وزنه اندازه گیری می‌شود . رعایت موارد مؤثر در توزین صحیح ، روش‌های اندازه گیری، اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون جرم[…]

کالیبراسیون فشار

کالیبراسیون فشار کالیبراسیون مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص میان نشان دهی یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری یا مقدار یک سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل میشود، رابطه ای برقرار می کند.کالیبراسیون اجازه می دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون فشار[…]

کالیبراسیون دما

کالیبراسیون دما کالیبراسیون چیست؟ با مطالعه انواع مختلف کتاب کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ، تعاریف بسیاری برای آن مشاهده می کنیم ، ولی بسیاری از آن ها در تعریف کالیبراسیون ابزار دقیق فقط به ارائه استاندارد و گواهینامه های مختلف اشاره کرده اند ، در حالی که کالیبراسیون فقط توجه به این نکته نیست بلکه اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون دما[…]