PLC و طبقه بندی آن

programmable logic controller کنترل کننده قابل برنامه ریزی ای می  باشد که در قسمت ورودی خود، اعداد را به صورت باینری دریافت کرده و آن ها را به وسیله ی برنامه ای که در حافظه ی خود توسط کامپیوتر در آن ذخیره شده است، پردازش می کند و خروجی را به اجرا کننده های فرمان اطلاعت بیشتر دربارهPLC و طبقه بندی آن[…]