تفاوت PLC و میکروکنترولر

قبل از بیان تفاوت های plc و میکروکنترلر ها، به تعریفی اجمالی از هر کدام می پردازیم: ‎پی ال سی یا Programmable logic controller کنترل کننده ای است که در ورودی اطلاعاتی را به صورت صفر و یک دریافت می کند و آن ها را با توجه به برنامه ای که در حافظه اش ذخیره اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت PLC و میکروکنترولر[…]

PLC و طبقه بندی آن

programmable logic controller کنترل کننده قابل برنامه ریزی ای می  باشد که در قسمت ورودی خود، اعداد را به صورت باینری دریافت کرده و آن ها را به وسیله ی برنامه ای که در حافظه ی خود توسط کامپیوتر در آن ذخیره شده است، پردازش می کند و خروجی را به اجرا کننده های فرمان اطلاعت بیشتر دربارهPLC و طبقه بندی آن[…]